Kısa Özgeçmiş

Av. Emrah SOLUKOĞLU Amasya doğumludur. Amasya Anadolu Lisesinden mezun olduktan sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamlamıştır. Avukatlık stajını Ankara Barosuna bağlı olarak staj süresinde pek çok hukuk bürosunda çalışmış ve stajını tamamlamıştır. Av. Emrah SOLUKOĞLU kurucu ortak olarak bulunduğu SD Hukuk & Danışmanlık avukatlık bürosuyla pek çok alanda müvekkillerine  gizlilik, mesleki sır ve şeffaflık meslek ilkeleri doğrultusunda  Ankara Barosu üyesi avukat olarak hizmet vermektedir.

Ayrıntılı Özgeçmiş

Diploma ve Dereceler

 • Amasya Anadolu Lisesi 2011
 • Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2016
 • Anadolu Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık (Devam Ediyor)
 • Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (Devam Ediyor)

Üyesi Olunan Mesleki Kuruluşlar ve Topluluklar

 • Ankara Barosu
 • Ankara Barosu Adli Yardım Merkezi Kurul Üyeliği
 • Galatasaraylı Avukatlar ve Hukukçular Derneği

Sertifikalar ve Kurslar

 • Aile Hukuku ve Mal Paylaşımı Eğitim Sertifikası
 • Türk Ceza Hukuku ve Uygulamaları Eğitim Sertifikası
 • Çocuk Adalet Sistemi Eğitim Sertifikası
 • Adli Yardım Eğitim Sertifikası
 • Mülteci Hukuku Eğitim Sertifikası
 • Ankara Barosu Gelincik Projesi Gönüllü Avukat Eğitim Sertifikası
 • Sözleşme Hukukunda Güncel Yargı Uygulamaları Özel Eğitimi
 • Anlattırıcı Soru – Çapraz Sorgu (Teorik ve Uygulamalı) Özel Eğitimi
 • CMK-HMK ‘da İstinaf Özel Eğitimi
 • Beden Dili ve Diksiyon Eğitimi
 • Web Tasarım ve Programlama