Kısa Özgeçmiş

Av. Hikmet Demirci Osmancık/Çorum doğumludur. Oğuzlar Anadolu Öğretmen Lisesinden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamlamıştır. Avukatlık stajını Ankara Barosuna bağlı olarak stajını tamamlamıştır. Av. Hikmet Demirci kurucu ortak olarak bulunduğu SD Hukuk & Danışmanlık avukatlık bürosuyla pek çok alanda müvekkillerine  gizlilik, mesleki sır ve şeffaflık meslek ilkeleri doğrultusunda  Ankara Barosu üyesi avukat olarak hizmet vermektedir.

Ayrıntılı Özgeçmiş

Diploma ve Dereceler

 • Oğuzlar Anadolu Öğretmen Lisesi 2011
 • Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2015
 • Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü (Devam Ediyor)

Üyesi Olunan Mesleki Kuruluşlar ve Topluluklar

 • Ankara Barosu
 • Öbektaş Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

Sertifikalar ve Kurslar

 • Türk Ceza Hukuku ve Uygulamaları Eğitim Sertifikası
 • Çocuk Adalet Sistemi Eğitim Sertifikası
 • Adli Yardım Eğitim Sertifikası
 • Bilişim Hukuku Eğitim Sertifikası
 • Beden Dili ve Diksiyon Eğitimi
 • Uzlaştırma Eğitim Sertifikası
 • Demokrasi ve Değerler Eğitim Sertifikası