İcra ve İflas Hukuku

  • Alacağın tahsili  amaçlı icra ve iflas takipleri,
  • Borçlu ya da  alacaklı müvekkiller ile karşı taraf arasında borç tasfiye görüşmeleri ve  yapılan sulh anlaşmalarının protokole bağlanması,
  • İflas Erteleme,
  • Bankaların kredi  sözleşmelerinden doğan ihtilaflarının çözümlenmesi.