Şirketler Hukuku

  • Şirket genel kurul  toplantılarının yapılması,
  • Sermaye  artırımları/indirimleri,
  • Sermaye piyasası  mevzuatı kapsamında danışmanlık,
  • Haksız rekabetin  önlenmesi, tüketici mevzuatı kapsamında danışmanlık,
  • İrtibat bürolarının kurulması,
  • Hisse senetleri ve  tahvillerle ilgili işlemler,
  • Hukuki durum  tespit raporlaması. (Due Diligence)