Vergi Hukuku

  • Her türlü idari  başvuru ve itirazların yapılması,
  • İdari yolların  tüketilmesi ve uzlaşma işlemlerinin takibi,
  • Dava takibi ve  uyuşmazlıkların çözümü,
  • Gümrük  mevzuatından ve diğer idari cezalar ile vergi suç ve cezalarından kaynaklanan problemlerin çözümü.